Kontakt

Ordförande

Per-Axel Götesson
pa.gotesson@gmail.com
073-805 06 53,

Kassör

Håkan Carlsson
hakan.c@apptek.se
072-370 09 11

Präst

Duressa Teka
Duressa.mabeshateka@efs.nu
072-525 04 09

Salt – Barn och unga i EFS

Johanna Wall
Ordförande
072-425 48 23

Webbansvarig

Henrik Wikström, henrikwikstrom@musiker.nu