Kontakt

Ordförande

Per-Axel Götesson, 073-805 06 53, pa.gotesson@gmail.com

Kassör

Håkan Carlsson, 072-3700911, hakan.c@apptek.se

Ungdomsledare

Per-Anton och Johanna Wall
Östra Stenby Fyrby 2
610 32 Vikbolandet
Per-Anton 070-584 70 11
Johanna 072-425 48 23
per-anton.wall@efs.nu
johanna.wall@efs.nu

Präst

Duressa Teka
Duressa.mabeschateka@efs.nu
072-525 04 09

Webbansvarig

Elisabeth West, elisabeth.west@telia.com
Henrik Wikström, henrikwikstrom@musiker.nu