Mission

Missionsarbetet

EFS missionsförening på Vikbolandet stöder EFS riks missionsarbete runtom i världen på olika sätt, bl.a. genom kollekter, böner och gudstjänster. Idag är EFS engagerat i Etiopien, Eritrea, Sudan, Tanzania, Somalia, Malawi och i Indien. Där det är möjligt arbetar EFS tillsammans med de kyrkor som redan finns i de olika länderna. Det finns ca 40 missionärer som är verksamma i utlandet genom EFS. Arbetet är inriktat på att möta människors behov i deras vardagliga situation, oavsett religion eller etnisk bakgrund.

EFS är en missionsorganisation som vill arbeta både i Sverige och i andra länder. Uppdraget är en kallelse från Matteus 28:18 -20, den så kallade Missionsbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…”. Mission överskrider geografiska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga gränser. Vill du läsa mer om EFS utlandsarbete kan du gå in på EFS hemsida efs.nu.

Barn i alla länder

Barn i alla länder (BIAL) – barnens egen missionssatsning, verkar för att barn ska få lära känna Jesus och bli delaktiga i kristen mission och hjälpa andra barn. Om du vill läsa mer om BIAL så kan du gå in på hemsidan saltisvenskakyrkan.se/bial/

Salt

Det nya barn- och ungdomsförbundet inom EFS heter SALT. Det bildades 7 maj 2005. Mer information finns på hemsidan salt.efs.nu.

Vikbolandet

På det lokala planet jobbar missionsföreningen bl.a. på följande sätt: Det finns ett missionsombud utsedd som får information från EFS riks om aktuella händelser och arrangemang. Missionsombuden heter Meta Johansson och Anna Johansson. Ombudets uppgifter varierar, man kan t.ex. nämna information vid en eller flera gudstjänster per år och löpande information på en anslagstavla i Missionshuset.