MISSION

EFS är en missionsorganisation som vill arbeta både i Sverige och i andra länder. Uppdraget är en kallelse från Matteus 28:18 -20, den så kallade Missionsbefallningen: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…”. Mission överskrider geografiska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga gränser. Vill du läsa mer om EFS utlandsarbete kan du gå in på EFS hemsida efs.nu.

Salt

Barn- och ungdomsverksamheten inom EFS heter SALT. Det bildades 7 maj 2005. Mer information finns på hemsidan salt.efs.nu.

Vikbolandet

På det lokala planet jobbar missionsföreningen bl.a. på följande sätt: Det finns ett missionsombud som får information från EFS riks om aktuella händelser och arrangemang. Ombudets uppgifter varierar, men kan t.ex. vara att nämna information vid en eller flera gudstjänster per år och löpande informera på en anslagstavla i Missionshuset. Missionsombudet heter Anna Johansson.