MISSIONSFÖRENINGEN

Bakgrund

På 1800-talet kom den stora folkväckelsen över hela vårt land. Även på Vikbolandet samlades folk på 1850-talet till konventiklar i hemmen. Man läste bibeln och bad tillsammans. Den växande skaran av grupper gjorde att man ville samordna verksamheten. Den 25 februari 1870 bildades Vikbolandets Evangelisk-lutherska Missionsförening. För att nå människor med det kristna budskapet anställdes kolportörer för att predika och göra hembesök, samt sprida biblar och kristna böcker.

EFS på Vikbolandet

Missionsföreningen är verksam än idag och bedriver verksamhet i form av bl.a. gudstjänster samt barn- och ungdomsarbete. Till stor del sker detta i Missionshuset i Östra Husby.

Organisation

Missionsföreningen leds av en styrelse, den har som hjälp ett verksamhetsutskott och ett fastighetsutskott. Högsta beslutande organet är årsmötet.