Missionshuset

En central samlingslokal

Vikbolandets Evangelisk Lutherska Missionsförening, Östra Husby missionsförening och De Ungas förbund beslutade 1938 att bygga ett missionshus i Östra Husby för att få en central samlingslokal. Huset skulle byggas vid järnvägsövergången mellan Östra Husby och Östra Stenby. Man påbörjade bygget 1939 på våren och i oktober samma år kunde man inviga det nya missionshuset.

Övriga händelser

1982 gjordes en ombyggnad av kök, serveringsrum och hall. Till lägenheten byggdes också en separat uppgång.

Renovering
Under 1992 renoverades stora salen i Missionshuset och delades in i två delar genom att en vikvägg sattes upp. På så sätt kunde vi få en serveringsdel och en gudstjänstlokal. Vid större samlingar kan vikväggen öppnas och vi får en stor samlingslokal som rymmer många.

Renovering och tillbyggnad

På grund av den stora barn- och ungdomsverksamheten, väcktes tankar om att bygga till Missionshuset för att få fler lokaler för detta ändamål. I augusti 1993 togs det första spadtaget till ”Nybygget”. I februari 1994 kunde vi inviga de nya barn och ungdomslokalerna; kuddrum, pysselkök, andaktsrum, kontor, pingisrum och scoutrum.

Nytt värmesystem

Under hösten 2003 har Missionshusets värmesystem förbättrats genom att vi har installerat en ny bergvärmepump. Tre hål på vardera 170 meter har borrats på Missionshusets baksida.