Scouter

EFS på Vikbolandets scoutkår är indelade i två grupper: Spårare åk 2-3 samt Äventyrare åk 4 och uppåt.
Grupperna samlas på varannan lördag mellan 10.00 och 13.00.

Scoutprogrammet präglas av traditionella scoutaktiviteter så som arbete med kniv, såg, yxa, knopar och eld. Dessutom kan programmet bestå av lekar, tävlingar, utflykter, gäster m.m. Som en naturlig del av scouterna börjar man eller avslutar varje träff med en andakt. Vid någon familjegudstjänst per termin deltar grupperna på olika sätt, t.ex. med drama, sång eller korvförsäljning.

En eller två gånger per år erbjuds scouterna att åka på hajk eller läger. Var tredje sommar anordnas Patrullriks, ett riksomfattande läger inom EFS. Övriga år brukar det finnas ett läger för scouterna i vårt distrikt.

Kontaktperson Anders Högberg, 0125-502 68