Syförening

Östra Stenby syförening brukar samlas cirka 1 gång per månad.

Kontaktperson: Paul Månsson, 011-34 03 08